PROVYK učitel má uživatelsky příjemné prostředí, které Vám umožňuje zadat do programu přesně to, co by se studenti měli naučit – to co by měli znát. Jednoduše uvedete zadání (otázky) a správné odpovědi.

PROVYK student se opakovaně dotazuje studentů na zadané otázky, dokud je všechny nezodpoví správně. Zároveň průběžně vyhodnocuje procentuální úspěšnost jejich odpovědí, celkový počet chyb a kolik ještě zbývá otázek do konce cyklu.

Jestliže udělá student chybu, okamžitě vidí správnou odpověď, uvědomí si chybu a připomene správnou odpověď.

Může si vybrat, zda chce odpovídat na otázky v původním nebo náhodném pořadí.

Program končí ve chvíli, kdy student již velmi dobře ovládá správné odpovědi na všechny uvedené otázky.