Začátečníci

 • základní seznámení a ovládání
 • vzhled stránky
 • psaní textu – zásady
 • vytváření tabulek – zásady
 • řádky, sloupce, buňka, pohyb po tabulce, označení oblastí
 • zarovnání textu
 • formát buňky, formátování tabulky
 • ukládání a tisk dokumentu
 • přesuny a kopírování buněk
 • vkládání objektů (obrázků) z jiných aplikací – schránka a následné úpravy
 • vzorce, funkce (+,-,*,/, suma, průměr...)

 

Pokročilí

 • zopakování základních znalostí
 • úpravy tabulek
 • vzorce, funkce (minimum, maximum, modus, medián...)
 • kopírování na jiné listy ve stejném formátu a velikosti, související pravidla a omezení
 • uzamykání buněk a povolování úprav buněk
 • grafické zpracování dat (tabulky, grafy)
 • relativní a absolutní odkazy