14.0

PROVYK učitel

Příručka k programu

Na příručce pracujeme. Mějte prosím strpení.

 

Obsah:

 1. Úvod
 2. Jak nejrychleji začít
 3. Vytvoření souboru
 4. Import a export
 5. Uložení souboru
 6. Otevření souboru
 7. Ukončení programu
 8. Práva k používání programu
 9. Závěr

 

1. Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení Výukového programu PROVYK 2006. Tento program umožňuje zadávání Vašich vlastních otázek a odpovědí potřebných pro Vaši výuku. S jeho pomocí bude práce Vaše i Vašich studentů efektivnější a rychlejší.

 

2. Jak nejrychleji začít

Spuštění programu

Program je možné spustit přímo z CD, ale samozřejmě není možné ukládat žádné soubory na tento nosič, proto doporučujeme program zkopírovat na pevný disk a později spouštět z něj. Pro start je třeba spustit soubor „provykU.exe“.

Postup při spouštění programu z CD

Ve Windows z nabídky "Start" vyberte "Spustit…"; dále "Procházet…"; vyberte Vaši CD-ROM mechaniku v „Kde hledat“. Na CD vyhledejte soubor „provykU.exe“, klikněte na něj myší a dejte "Otevřít". V místě, kde jste před chvilkou klikli na „Procházet…“, nyní potvrďte "OK". Program je spuštěn.

3. Vytvoření souboru

Nový soubor můžete začít tvořit bezprostředně po spuštění programu; pokud však jsou některá pole pro vkládání otázek a odpovědí plná, klikněte na tlačítko „Nový“ nebo stiskněte kombinaci kláves alt+N. Na tlačítku () je vždy příslušná klávesová zkratka (písmeno) vyznačeno podtržením.

Do pole, které je po spuštění vyplněno textem „Zde vložte název“ (viz obr.), uveďte název např. probírané látky nebo jen vyučovaný předmět. Označení záleží na Vás, bude však zobrazeno studentům po načtení tohoto souboru. Tlačítko s otazníkem poskytne po kliknutí na něj rychlou nápovědu k tomuto poli.

Pole, ve kterém je po spuštění programu uvedeno „Odpovězte na otázky:“ (viz obr.), můžete rovněž modifikovat dle Vašeho uvážení.

 

Otázky a odpovědi vpisujte do připravené tabulky od shora směrem dolů. Otázky pište do prvního sloupce a odpovědi do druhého sloupce (dle označení).

 

Do třetího sloupce je možno vložit obrázek vztahující se k dané otázce; klikněte do patřičného řádku k otázce do třetího sloupce označeného „Soubor“. Zobrazí se vám dialog pro výběr obrázku.

 

 

Klikněte na název obrázku, který chcete vložit do souboru a zvolte „Otevřít“.

Obrázky ukládejte vždy k souboru *.ph7, který upravujete nebo do případných podadresářů. Obrázky se po vložení nestanou součástí souboru *.ph7 a proto by obrázky nedodané se souborem *.ph7 studenti mohli postrádat. Než vložíte první obrázek, soubor uložte; předejdete tak možným nepříjemnostem souvisejícími s jednoznačností uložených cest k obrázkovým souborů.

 

Ve třetím sloupci bude zobrazena cesta k obrázku.

 

 

Po kliknutí do konkrétního řádku s otázkou (do prvního nebo druhého sloupce) se v pravém horním rohu aplikace zobrazí obrázek vztahující se k vybrané otázce (řádku). Pokud na obrázek kliknete myší, otevře se ve zvláštním okně. Můžete ho tak zvětšit na celou obrazovku.

Můžete svým studentům povolit, aby zaškrtli možnost nerozlišování velkých a malých písmen a odpouštění chybných mezer. Práce pro ně tak bude jednodušší. Ne vždy je však tato volba žádaná, proto o této možnosti můžete rozhodnout vy.

 

4. Import a export

Můžete velice rychle importovat svou práci z textového editoru či tabulkového procesoru. Pohodlně tak využijete již existující databáze otázek a odpovědí z minulosti. Stejně tak je možné exportovat práci z PROVYKu do jiných aplikací. Import a export se provádí jednoduše překliknutím z karty „Tabulka“ na kartu „Text“. Při importu do textové části jednoduše vložte text z Vašeho externího zdroje. Do pole „Oddělovač“ zadejte ten, který je použit ve Vašem externím zdroji, jako oddělovač mezi otázkou a správnou odpovědí. Poté opět překlikněte na kartu „Tabulka“ a vše je hotovo. Pokud chcete data exportovat, zvolte opačný postup než u importu. Program neimportuje a neexportuje třetí sloupec, tedy cesty k obrázkům.

 

5. Uložení souboru

Soubor uložíte kliknutím na tlačítko „Uložit“ nebo stisknutím kombinace kláves alt+U (). Před uložením se ubezpečte, že je vždy vyplněna otázka a ne jen odpověď, též samotné vyplnění cesty k obrázku bez zadání textové otázky je nepřípustné.

Zvolte název souboru, který chcete uložit a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

6. Otevření souboru

Soubor otevřete kliknutím na tlačítko  nebo stisknutím kombinace kláves alt+O.

 

 

Vyberte výukový soubor, který chcete upravovat a stiskněte tlačítko „Otevřít“.

 

7. Ukončení programu

Jste-li s prací hotovi, program jednoduše ukončete kliknutím na tlačítko  nebo stisknutím kombinace kláves alt+K.

 

8. Práva k užívání programu

Vymezení některých pojmů

UŽIVATEL - libovolná osoba

Program PROVYK 2006 má 2 části - program

PROVYK Učitel a program PROVYK Student

Licenční podmínky používání programu PROVYK 2006

Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním

majitelem všech autorských práv s produktem

spojených.

UŽIVATEL se zavazuje používat tento program tak,

aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv

výrobce.

UŽIVATEL je oprávněn používat program

PROVYK Student i PROVYK Učitel.

Na počítači se nesmí vyskytovat

program PROVYK 2006, který je licencován

na jiné fyzické nebo právnické osoby a

soubory (*.ph7) vytvořené v programu

PROVYK 2006, který je licencován pro někoho jiného.

UŽIVATEL je oprávněn pořizovat archivní kopie

programu pro potřeby archivace a vytvoření

záložních kopií.

UŽIVATEL smí poskytnout program PROVYK 2006

třetí straně bez nároku na finanční odměnu.

Je zakázáno jakkoli zasahovat do těla programu.

Program je dovoleno používat do 31. ledna 2007.

Poté bude na internetu dostupná nová verze programu.

Používáním tohoto programu potvrzujete, že jste

byli seznámeni s Licenčními podmínkami

a souhlasíte s nimi.

 

9. Závěr

Věříme, že nový program napomůže ke zkvalitnění výuky na Vaší škole.

 

Systémové požadavky

 • Operační systém: Windows 32 bit
 • Grafika: min. 800x600
 • Internetový prohlížeč (pro zobrazení příručky)