14.0

PROVYK student

Příručka k programu

Na příručce pracujeme. Mějte prosím strpení.

 

Obsah:

 1. Úvod
 2. Jak nejrychleji začít
 3. Výběr souboru
 4. Učení probírané látky
 5. Tisk
 6. Filtry
 7. Práva k používání programu
 8. Závěr

 

1. Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení Výukového programu PROVYK 2006. S jeho pomocí bude Vaše práce efektivnější a rychlejší.

 

2. Jak nejrychleji začít

Spuštění programu

Program je možné spustit přímo z CD, ale samozřejmě není možné ukládat žádné soubory na tento nosič, proto doporučujeme program zkopírovat na pevný disk a později spouštět z něj. Pro start je třeba spustit soubor „provyk.exe“. (Pozn: Pokud Vás program vyzve k zadání vstupního kódu pro ověření licence, je nutné program nejprve zkopírovat na pevný disk.)

 

Postup při spouštění programu z CD

Ve Windows z nabídky "Start" vyberte "Spustit…"; dále "Procházet…"; vyberte Vaši CD-ROM mechaniku v „Kde hledat“. Na CD vyhledejte soubor „provyk.exe“, klikněte na něj myší a dejte "Otevřít". V místě, kde jste před chvilkou klikli na „Procházet…“, nyní potvrďte "OK". Program je spuštěn.

Běh programu

Po spuštění programu  si vyberte, zda chcete, aby Vám program dával otázky v pořadí, jak je zapsal učitel nebo náhodně.

Učíte-li se látku poprvé, doporučujeme původní pořadí, náhodné pořadí je složitější, neboť nemůžete tušit, jaká přijde další otázka. V průběhu učení jste zpětně informováni o vaší volbě pořadí následujícím textem:

Po výběru Vás program vybídne, abyste si stanovili soubor, ze kterého se chcete učit. Zvolte jeden ze souborů s koncovkou „ph7“. Po vybrání souboru můžete okamžitě odpovídat na první otázku. Pro bližší seznámení s pracovní plochou klikněte na tlačítko „Nápověda“. Program trvá tak dlouho, dokud si neosvojíte odpovědi na otázky na 100 %.


3. Výběr souboru

Před začátkem výuky je nutné vybrat soubor, který chcete procvičovat. Vyberte jeden ze souborů s koncovkou ph7 a zvolte „Otevřít“.

 

 

4. Učení probírané látky

Po otevření souboru s výukou můžete ihned začít odpovídat na první otázku. Před zodpovězením první otázky můžete všechny otázky a odpovědi vytisknout na tiskárně nebo vyfiltrovat (viz. Tisk a Filtry). První otázka je zobrazena ve spodní části obrazovky v dolní části bleděmodrého okna. Svou odpověď zapište do pole pod otázkou. Pro potvrzeníodpovědi, klikněte na tlačítko „Odpovědět“ nebo stiskněte Enter.

 

Otázka s vaší odpovědí se potom přesune do horní části okna. Otázka je okamžitě vyhodnocena a v případě chybné odpovědi okamžitě vidíte znění odpovědi správné. Ve stejném čase je již zobrazena v dolní části okna další otázka a můžete pokračovat v procvičování.

Za předpokladu, že to učitel povolí, je vám nabídnuta možnost nerozlišování velkých a malých písmen a odpouštění chybných mezer.

 

 

V případě, že se k otázce váže obrázek, je zobrazen v pravé horní části aplikace. Pokud na obrázek kliknete myší, otevře se ve zvláštním okně. Můžete ho tak zvětšit na celou obrazovku.

 

 

V levé horní části aplikace je zobrazeno aktuální hodnocení učení v reálném čase. Hodnocení je znázorněno počtem správných a chybných odpovědí včetně procentuálního vyjádření. Hodnocení je také zobrazeno graficky.

 

 

„Chyb celkem“ udává celkový počet chyb od prvního cyklu po spuštění konkrétního výukového souboru. Po projití souboru se program zeptá, zda chcete zopakovat chybně zodpovězené otázky, a tak můžete jeden soubor „projít“ několikrát.

 

 

Zvláštní znaky zobrazíte posunem myši na tlačítko „Zvláštní znaky“.

 

 

Ve zvláštních znacích najdete písmena německé abecedy, která nejsou na české klávesnici, a apostrof.

 

 

Panel se zvláštními znaky můžete opět skrýt kliknutím na tlačítko „x“. Zaškrtnutím volby „Zavírat“ docílíte automatického zavření panelu vždy po výběru zvláštního znaku. Panel můžete také uchopit myší a přesunout na libovolné místo v aplikaci.

 

Pokud Vám nevyhovuje font písma u zadaných odpovědí, klikněte na text myší a font změňte.

 

 

Vyberte požadované písmo a klikněte na „OK“.

 

Podobně jako font můžete změnit také barevné nastavení jednotlivých panelů. Opět stačí na panel kliknout levým tlačítkem myši. Výjimkou je panel zvláštních znaků, kde je třeba na něj poklepat, neboť jednoduché klepnutí myši umožňuje pohyb s tímto panelem.

 

 

Vyberte požadovanou barvu a klikněte na „OK“.

 

Ve chvíli, kdy odpovíte správně na všechny otázky ve výukovém souboru, nebo na jeho vyfiltrovanou část, je program u konce.

 

 

5. Tisk

Chcete-li se podívat na otázky, které jsou v souboru obsaženy, stiskněte tlačítko "Seznam". Zde můžete otázky s odpověďmi vytisknout na tiskárně. Tuto možnost máte pouze nyní; až odpovíte na první otázku, možnost nechat si zobrazit seznam s otázkami bude znepřístupněna (není efektivní učit se pomocí programu a nahlížet přitom do přehledu se správnými odpověďmi).

 

 

6. Filtry

Filtrování otázek použijte v případě, že se nechcete učit všechny otázky v daném souboru, ale jen některé.

Podobně jako u tisku můžete zobrazit okno s filtry pouze před zodpovězením první otázky. Pro zobrazení okna filtrování stiskněte tlačítko „Filtr“.

Filtrovat otázky můžete následujícími způsoby. V první řadě se nabízí možnost přímo myší zaškrtat potřebné otázky. Zpočátku jsou zaškrtnuty všechny otázky s odpověďmi. Kompletní zaškrtnutí otázek je možno zrušit stisknutím tlačítka „Odškrtnout vše“, opětovné zaškrtnutí všech otázek je logicky možno učinit stisknutím tlačítka „Zaškrtnout vše“. Výběr například druhé desítky otázek, bez nutnosti postupného zaškrtávání jednotlivých políček, je možno zadáním mezí do žlutého pole, kde napíšete v tomto případě 11 – 20 a kliknete na „Aplikovat filtr“. Poslední možností je uložení filtru do souboru a jeho případné opětovné otevření v budoucnosti. Tato možnost je výhodná zejména tehdy, pokud máte přesně dané otázky, které se nechce učit a víte, že se k souboru budete častěji vracet.

Soubory, kde jsou informace o tom, které otázky budou procvičovány se ukládají do souboru s koncovkou „fil“ (*.fil). Tyto soubory jsou aplikovatelné na jakýkoli výukový soubor *.ph7 bez ohledu na to, kolik je v něm uloženo otázek a odpovědí. Buď v něm otázky jsou nebo ne, program vyfiltruje z výukového souboru otázky, které se v něm nachází, ty které se vůbec nenachází ignoruje. Každá práce s filtry je ukončena kliknutím na tlačítko „Uložit a zavřít“. Je-li alespoň jedna otázka vyfiltrována, v průběhu procvičování  je trvale zobrazeno upozornění: „Je aplikován filtr! Procvičujete pouze x slovíček“.

 

7. Práva k užívání programu

Vymezení některých pojmů

UŽIVATEL - libovolná osoba

Program PROVYK 2006 má 2 části - program

PROVYK Učitel a program PROVYK Student

Licenční podmínky používání programu PROVYK 2006

Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním

majitelem všech autorských práv s produktem

spojených.

UŽIVATEL se zavazuje používat tento program tak,

aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv

výrobce.

UŽIVATEL je oprávněn používat program

PROVYK Student i PROVYK Učitel.

Na počítači se nesmí vyskytovat

program PROVYK 2006, který je licencován

na jiné fyzické nebo právnické osoby a

soubory (*.ph7) vytvořené v programu

PROVYK 2006, který je licencován pro někoho jiného.

UŽIVATEL je oprávněn pořizovat archivní kopie

programu pro potřeby archivace a vytvoření

záložních kopií.

UŽIVATEL smí poskytnout program PROVYK 2006

třetí straně bez nároku na finanční odměnu.

Je zakázáno jakkoli zasahovat do těla programu.

Program je dovoleno používat do 31. ledna 2007.

Poté bude na internetu dostupná nová verze programu.

Používáním tohoto programu potvrzujete, že jste

byli seznámeni s Licenčními podmínkami

a souhlasíte s nimi.

 

8. Závěr

Věříme, že nový program napomůže ke zkvalitnění Vaší výuky.

 

Systémové požadavky

 • Operační systém: Windows 32 bit
 • Grafika: min. 800x600
 • Internetový prohlížeč (pro zobrazení příručky)